PhD in ‘Remedies in algemeenbelangprocedures’

Join the project on 'Remedies in algemeenbelangprocedures' (in Dutch) as a new PhD student

All vacancies

PhD

PhD in the project on ‘Remedies in algemeenbelangprocedures’ (in Dutch)

Belangenorganisaties stappen steeds vaker naar de rechter. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatzaak van Urgenda, de asielopvangzaak van Vluchtelingenwerk of de wapenexportzaak van Oxfam Novib. Maar wat kan een rechter voor deze organisaties betekenen? Welke mogelijkheden biedt het recht om de overheid ergens toe te bewegen? Hoe effectief zijn die? En zitten daar nog staatsrechtelijke grenzen aan? Moeten belangenorganisaties dwangsommen kunnen vorderen tegen de overheid, en tot welk bedrag? Is het wenselijk als ideële organisaties massaschadeclaims instellen tegen de overheid? In traditionele tweepartijengeschillen trekken dergelijke vragen weinig aandacht. Als iemand gelijk krijgt van de rechter, neemt de deurwaarder het desnoods verder over. Maar hoe zit dat bij algemeenbelangprocedures, die juist gericht zijn op partij-overstijgende gevolgen? Hoe werkt hun specifieke aard door in de legitimiteit en effectiviteit van rechterlijke remedies? In het door jou uit te voeren promotieonderzoek zoek jij antwoord op deze vraag.

In het onderzoek staat allereerst de rol van de rechter centraal. Daarin spelen belangrijke juridisch-dogmatische vragen. Hoe ziet het procesrecht rondom remedies in algemeenbelangprocedures eruit? Zijn er relevante verschillen tussen het bestuursrecht en het burgerlijk recht? Hoe werkt het staatsrecht hierin door?

Daarnaast richt het onderzoek zich ook op de rol van belangenorganisaties. Zij geven via hun vorderingen in belangrijke mate richting aan de algemeenbelangprocedures. Hoe komen belangenorganisaties tot die vorderingen? En welke remedies ervaren zij als effectief? Via empirische methoden zoek je antwoord op deze vragen.

Tot slot is het onderzoek ook interdisciplinair en internationaal van aard. Zo is er in de Nederlandse rechtswetenschap nog maar weinig over factoren die bijdragen aan de effectiviteit van remedies in algemeenbelangprocedures. Welke factoren kunnen er uit de sociaalwetenschappelijke en internationale literatuur worden gedestilleerd? En hoe verhouden die zich tot de Nederlandse rechtspraktijk?

Door deze verschillende inzichten te combineren, lever jij met je onderzoek een belangrijke bijdrage aan de procesrechtelijke inbedding van algemeenbelangprocedures. Dat is niet alleen juridisch, maar ook maatschappelijk zeer relevant.Ben je nieuwsgierig ingesteld en schrijf je gemakkelijk? Is jouw ambitie om innovatief, vernieuwend en grondig onderzoek te verrichten? Aarzel dan niet, en solliciteer direct.

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject en hoe het is om te werken als promovendus kun je contact opnemen met mr. dr. Rowie Stolk, universitair docent staats- en bestuursrecht (r.stolk@law.leidenuniv.nl).