Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies

In agreement with Boom juridisch, ELS Academy proudly presents the Encyclopedia of Empirical Legal Studies (in Dutch) open access. All chapters are freely accessible on this website.

Edited by C. Bijleveld, A. Akkermans, M. Malsch, B. Marseille, and M. Smit.

Summary

The Table of Contents

 1. 25 jaar empirisch-juridisch onderzoek in Nederland – Een inleiding tot de Encyclopedie ELS
 2. Wet – en regelgeving
 3. Mensenrechten en grondrechten
 4. Kinderrechten – De rechtspositie van kinderen in juridische procedures
 5. Rechtspleging – Empirisch onderzoek naar het functioneren van de rechterlijke organisatie
 6. Advocatuur
 7. Notariaat
 8. Gerechtsdeurwaarders
 9. Personenschade – Empirisch onderzoek binnen het (buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht
 10. Ondernemingsrecht
 11. Consumentenrecht – Consumentenbescherming door informatie
 12. Familierecht – Familierechtelijk onderzoek ‘goes empirical’: van pionieren naar een gangbare onderzoeksmethode
 13. Burgerlijk procesrecht – Empirisch onderzoek binnen het burgerlijk procesrecht: over het ‘inkleuren’ van een grote landkaart
 14. Tuchtrecht
 15. Collectief herstel
 16. Mediation – Ruim 25 jaar mediation in Nederland
 17. Bezwaar – De Awb-bezwaarprocedure: gebruik, inrichting en functioneren vanuit empirisch perspectief
 18. Beroep
 19. Klachtrecht en de Nationale ombudsman
 20. Gemeenterecht – Onderzoek naar herindeling, samenwerking en lokale referenda: drie kernthema’s van decentraal bestuur
 21. Sociaal zekerheidsrecht – Recht realiseren in de sociale zekerheid
 22. Milieurecht
 23. Migratierecht
 24. Economisch bestuursrecht – Handhaving door de ACM, AFM en DNB
 25. Rechtsbijstand bij het verdachtenverhoor
 26. Voorlopige hechtenis – De praktijk van de voorlopige hechtenis in Nederland: korte klap in plaats van laatste redmiddel
 27. Lekenrechtspraak – Lekenoordelen, lekenparticipatie en de toegankelijkheid van de strafrechtspleging voor het publiek
 28. Bewijs in het strafrecht
 29. Beeldmateriaal – Empirisch onderzoek naar aard en gevolgen in het strafrecht
 30. Compensatie van misdrijfschade
 31. Slachtoffers in het strafproces – De (in)effectiviteit van slachtofferdeelname aan het strafproces: Wat weten we en wat nog niet?
 32. Sanctierecht – Toepassing en beëindiging van werkstraffen en voorwaardelijke straffen in het volwassenenstrafrecht
 33. Herstelrecht
 34. De Verklaring Omtrent het Gedrag – Inzet en impact van antecedentenscreening
 35. 25 jaar jeugdstrafrecht – Empirisch onderzoek naar ontwikkeling en achtergronden van het jeugdstrafrecht