De ELS Academy is opgericht door de vijf rechtenfaculteiten die ELS als speerpunt hebben gekozen in het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Alle rechtenfaculteiten in Nederland zijn uitgenodigd om deel te nemen.

De Universiteit Leiden richt zich op het versterken van expertise op het gebied van recht en gedrag in een marktcontext. Het ELS Lab @Leiden geeft een impuls aan empirisch-juridisch onderzoek naar marktregulering met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden.

De VU Amsterdam ontwikkelt nieuwe maatregelen voor juridische bescherming van kwetsbare ouderen in een mixed-methodsonderzoek (doctrinair, empirisch en rechtsvergelijking), met ex-ante toetsing in een speciaal opgezet lab.

De Rijksuniversiteit Groningen stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van empirisch-juridische kennis in onderwijs en onderzoek. Het Groningen Centre for Empirical Legal Research (GELR) bundelt de empirische expertise, onderzoekt de maatschappelijke gevolgen van wetgeving en juridische procedures en biedt een faculteitsbrede helpdesk voor vragen over empirisch-juridisch onderzoek.

De Universiteit Utrecht werkt aan het verspreiden van fundamentele kennis over empirisch-juridisch onderzoek, bijvoorbeeld in de ‘Inleiding Empirische Rechtswetenschap’ van Kees van den Bos. Het onderzoekscluster ERI doet empirisch onderzoek naar conflictoplossende instituties in een veranderende rechtsstaat.

Erasmus School of Law zet in op empirisch-juridische kennis in zowel onderwijs als onderzoek. Het Erasmus Centre for Empirical Legal Studies is de community voor kwalitatief en kwantitatief empirisch-juridisch onderzoekers aan de Erasmus School of Law. Het biedt ondersteuning voor zowel beginnende als ervaren empirisch-juridische onderzoekers.