Loading...
Home2021-10-25T19:58:44+02:00

Nederlandse Academie voor Empirical Legal Studies

De Nederlandse Academie voor Empirical Legal Studies dient als platform om (toekomstige) empirisch-juridische onderzoekers van alle Nederlandse universiteiten bijeen te brengen. De ELS Academy belichaamt een nationale samenwerking op het gebied van empirical legal studies in de context van het sectorplan voor rechtsgeleerdheid en is gericht op het opleiden en ondersteunen van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het empirisch verkennen van juridisch relevante vragen.

Het doel van de ELS Academy is tweeledig. Enerzijds ligt de focus op het samenbrengen van empirisch-juridische onderzoekers en het bouwen van een ELS-gemeenschap in Nederland. Anderzijds bundelt de ELS Academy middelen op het gebied van empirical legal studies en stelt deze beschikbaar ten dienste van individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen aan de verschillende rechtenfaculteiten in Nederland.

Laatste nieuws van de Academie

Nieuwe literatuur

Recentelijk zijn verschillende boeken uitgekomen die relevant zijn voor Empirical Legal Studies: Paul Verbruggen (2021). Methoden van systematische rechtspraakanalyse: Tussen juridische dogmatiek en data science. Boom Juridisch. https://www.boomdenhaag.nl/en/webshop/methoden-van-systematische-rechtspraakanalyse Philip Franses (2021). Kwantitatief inzicht voor juristen. Boom Juridisch. Kwantitatief inzicht voor juristen | Boom Uitgevers Den Haag (boomdenhaag.nl) Catrien Bijleveld, Arno Akkermans, Marijke Malsch, Bert [...]

By |

Een terugblik op het landelijke ELS-congres van 5 februari

Op vrijdag 5 februari 2021 vond het congres van het Nederlandse Platform Empirical Legal Studies (ELS) plaats, uiteraard geheel coronaproof online. Tijdens dit congres konden beginnende ELS-onderzoekers op een laagdrempelige manier meer te weten komen en kennis uitwisselen over het toepassen van empirische onderzoeksmethoden in de rechtswetenschap. De voertaal was Engels en er waren [...]

By |
Go to Top