De onderzoeksschool van de Netherlands ELS Academy is een centrum voor opleiding en onderzoek dat zich richt op de verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden die samen Empirical Legal Studies vormen. De school biedt voornamelijk graduate training gericht op promovendi aan, maar verwelkomt ook postdoctorale onderzoekers. De centrale doelstelling is om empirisch-juridisch onderzoek en de toepassingen daarvan te stimuleren en te versterken. Verder biedt de onderzoekschool een netwerk voor rechtswetenschappers en anderen die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van empirisch onderzoek in het juridische domein. Daartoe biedt de onderzoekschool een interuniversitair onderwijs- en opleidingsprogramma dat bestaat uit algemene en gespecialiseerde programma’s. Deelnemers kunnen voor hun deelname een certificaat ontvangen. Meer informatie volgt begin 2023. In de tussentijd kunt u contact met ons opnemen via contact@elsacademy.nl.