Middels het Sectorplan Rechtsgeleerdheid investeert Nederland in vernieuwend empirisch-juridisch onderzoek en academisch talent. Aan de verschillende rechtenfaculteiten worden nieuwe onderzoeksgroepen ingericht, waarin veelal juristen en sociale wetenschappers bijeenkomen en (interdisciplinair) samenwerken. Onderzoekers van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en de VU Amsterdam werken samen aan het vormgeven en versterken van de almaar groeiende nationale en internationale wetenschapsagenda op het gebied van empirisch-juridisch onderzoek.

Het onderzoek binnen dit speerpunt is divers, in termen van zowel onderwerpen als de gehanteerde empirische onderzoeksmethoden. Centraal staat het empirisch onderzoeken van juridisch relevante vragen. Aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden doen wij onderzoek naar law in action en wat werkt. Empirisch onderzoek naar de (door)werking van het recht in de maatschappij levert fundamentele kennis op over (gedrags)veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels en kan bijdragen aan het behalen van de doelen van de wetgever.

139 invoeren « 3 van 3 »

2020

Tijdschriftartikelen

Fournet, Caroline

Forensic evidence in atrocity trials: A risky sampling strategy? Tijdschriftartikel

In: Journal of Forensic and Legal Medicine, vol. 69, pp. 1–6, 2020, ISSN: 1878-7487.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Roks, Robert A; Leukfeldt, E Rutger; Densley, James A

The Hybridization of Street Offending in the Netherlands Tijdschriftartikel

In: The British Journal of Criminology, vol. 61, nr. 4, pp. 926-945, 2020, ISSN: 0007-0955.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Hertogh, Marc

'Let op! Hier wordt gehandhaafd': Handhavingsonderzoek in vier decennia Recht der Werkelijkheid Tijdschriftartikel

In: Recht der Werkelijkheid, vol. 41, nr. 2, pp. 95–104, 2020, ISSN: 1380-6424.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Jager, Carien

De ervaringen met het informeren van consumenten door middel van een informatiedocument over financiële producten in kaart gebracht Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk, vol. 2020, nr. 4, pp. 31–37, 2020, ISSN: 2405-6340.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Marseille, Ä. T.; Smit, M.; Akkermans, A. J; Bijleveld, C. C. J. H.; Malsch", M.

Empirical Legal Studies in Nederland: Tussenstand en toekomst Tijdschriftartikel

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 2020, nr. 36, pp. 2767–2773, 2020, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Fournet, Caroline

'Face to face with horror': The Tomav sica Mass Grave and the Trial of Ratko Mladi'c Tijdschriftartikel

In: Human Remains and Violence, vol. 6, nr. 2, pp. 23–41, 2020, ISSN: 2054-2240.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Boeken

Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.)

Nederlanse Encyclopedie Empirical Legal Studies Boek

1, Boom Juridische Uitgevers, 2020, ISBN: 9789462908369.

Links | BibTeX | Tags: Book Series, Vrije Universiteit Amsterdam

Bex-Reimert, V. M.; Marseille, A. T.; Wever, M.; Winter, H. B.; Winter, P.

Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid Boek

Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid, 2020.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Pavillon, Charlotte

Geen loterij zonder nieten: Sancties in het consumentenrecht anno 2020 Boek

Boom Juridisch, 2020, ISBN: 9789462908109.

Abstract | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Winter, Paulien; Hertogh, Marc

Slimme Handhaving in de praktijk Boek

Rijksuniversiteit Groningen, 2020.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

van Boom, Willem H.

Privaatrecht en markt: hoe het vermogensrecht onze marktsamenleving faciliteert en geleidt Boek

Boom juridisch, Den Haag, 2020, ISBN: 978-94-6290-790-4.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

van den Bos, Kees

Empirical Legal Research. A Primer Boek

Edward Elgar, 2020, ISBN: 9781789907209.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Breederveld, B.; Lieber, J. H.; Verstappen, L. C. A.

Naar een efficiëntere rechtsbedeling Boek

Wolters Kluwer, 2020, ISBN: 9789013160048.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.)

Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies Boek

Boom Juridisch, 2020, ISBN: 978-94-6290-836-9.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Boek Hoofdstukken

de Jager, Carien; Pavillon, Charlotte

Consumentenrecht: Consumentenbescherming door informatie Boek Hoofstuk

In: Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.): Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies, pp. 293–330, Boom Juridisch, 2020, ISBN: 9789462908369.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Akkermans", Ärno

Ächieving Justice in Personal Injury Compensation: The Need to Address the Emotional Dimensions of Suffering a Wrong" Boek Hoofstuk

In: Vines, Prue; Akkermans, Arno (Ed.): Ünexpected Consequences of Compensation Law", pp. 15–37, Hart Publishing, Ünited Kingdom", 2020, ISBN: 9781509927999.

Abstract | Links | BibTeX | Tags:

Verstappen, L. C. A.

Notariaat Boek Hoofstuk

In: Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.): Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies, pp. 185–213, Boom Juridische uitgevers, 2020, ISBN: 9789462908369.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Marseille, Bert

Beroep Boek Hoofstuk

In: Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.): Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies, pp. 497–532, Boom Juridisch, 2020, ISBN: 978-94-6290-836-9.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Winter, Paulien

Handhaving van de bijstandsregels: Uitvoerders zoeken ruimte voor eigen keuzes Boek Hoofstuk

In: Kampen, Thomas; Sebrechts, Melissa; Knijn, Trudie; Tonkens, Evelien (Ed.): Streng maar onrechtvaardig, pp. 115–128, Üitgeverij en boekhandel van Gennep bv", 2020, ISBN: 9789461645289.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Smit, Monika; Marseille, Bert; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Bijleveld, Catrien

25 jaar empirisch-juridisch onderzoek in Nederland: Een inleiding tot de Encyclopedie ELS Boek Hoofstuk

In: Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.): Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies, pp. 11–20, Boom Juridisch, 2020, ISBN: 978-94-6290-836-9.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Fournet, Caroline

Medical Evidence at the International Criminal Court – Dosage and Contraindications Boek Hoofstuk

In: Fournet, Caroline; Matwijkiw, Anja (Ed.): Biolaw and International Criminal Law, pp. 364–386, Brill / Nijhoff, 2020, ISBN: 978-90-04-36443-1.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Winter, Paulien; Hertogh, Marc

Public Servants at the Regulatory Front Lines: Street-Level Enforcement in Theory and Practice Boek Hoofstuk

In: Sullivan, Helen; Dickinson, Helen; Henderson, Hayley (Ed.): The Palgrave Handbook of the Public Servant, Palgrave MacMillan, 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Althoff, Martina; Wagen, Wytske; Swaaningen, René

Identitätsbildung im digitalen Zeitalter: Hacking und der Labeling Approach Boek Hoofstuk

In: Rüdiger, Thomas-Gabriel; Bayerl, Petra Saskia (Ed.): Cyberkriminologie, pp. 449–474, VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer Fachmedien, 2020, ISBN: 978-3-658-28506-7.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Hertogh, Marc

Klachtrecht en de Nationale ombudsman Boek Hoofstuk

In: Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.): Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies, pp. 533–561, Boom Juridisch, 2020, ISBN: 9789462908369.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Hertogh, Marc

Sociology of the Living Law: Exploring the Other Hemisphere of the Legal World Boek Hoofstuk

In: rí Pv ribáv n, Jiv (Ed.): Research Handbook on the Sociology of Law, pp. 124–135, Edward Elgar Publishing, 2020, ISBN: 9781789905175.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Verheij", Älbert

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en begroting van personenschade Boek Hoofstuk

In: Hartlief, T.; Kolder, A.; Rijnhout, R.; Verheij, A. J.; Hebly, M. R.; Wijne, R. P.; Schröder, M. L. F. F. (Ed.): LSA revisited, pp. 133–150, Boom Juridische uitgevers, 2020, ISBN: 9789462908147.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Diversen

Hertogh, Marc; Halliday, Simon

On Legal Consciousness, Legal Alienation and Friendship Diversen

2020.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

2019

Tijdschriftartikelen

Folmer, Christopher P. Reinders; Desmet, Pieter T. M.; Boom, Willem H. Van

Beyond compensation? Examining the role of apologies in the restoration of victims' needs in simulated tort cases. Tijdschriftartikel

In: vol. 43, nr. 4, pp. 329–341, 2019.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Lord, Nicholas J; Campbell, Liz J; Wingerde, Karin Van

Other People's Dirty Money: Professional Intermediaries, Market Dynamics and the Finances of White-collar, Corporate and Organized Crimes Tijdschriftartikel

In: vol. 59, nr. 5, pp. 1217–1236, 2019.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Marseille, Bert; Wever, Marc

Snelheid, maatwerk en finaliteit in bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbank Tijdschriftartikel

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 2019, nr. 41, pp. 3080–3090, 2019, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Jager, C. E.

Essentiële Beleggersinformatie zo begrijpelijk voor consumenten als de Europese wetgever beoogt? Een tekstuele analyse van tien documenten Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, vol. 2019, nr. 2, pp. 53–65, 2019, ISSN: 1877-4059.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Mein, Ä. G.; Marseille", A. T

Responsieve bezwaarbehandeling in theorie en praktijk Tijdschriftartikel

In: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, vol. 2019, nr. 8, pp. 365–371, 2019, ISSN: 0921-3554.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Graaf, K. J.; Marseille, A. T.; Wever, M.

Een buitengerechtelijke procedure voor zuivere bestuursgeschillen? Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Omgevingsrecht, vol. 2019, nr. 1, pp. 21–30, 2019, ISSN: 1568-5012.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Hertogh, Marc

Wat is de staat van de rechtsstaat? De meerwaarde van empirisch-juridisch onderzoek Tijdschriftartikel

In: Ärs Aequi", vol. 68, nr. 9, pp. 630–632, 2019, ISSN: 0004-2870.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Boeken

Hertogh, M. L. M.; Peters, M. M. C. G.; Zande, A. N.; Graaf, G.

Ongemakkelijk onderzoek: Naar een betere balans in de relatie tussen WODC en beleid Boek

Önderzoekscommissie WODC II, 2019.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Jager, C. E.

Tekstuele analyse op basis van het CCC-model Boek

Paris, 2019.

Abstract | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Boek Hoofdstukken

Verheij", Älbert

De hoogte van smartengeld: een vergelijking tussen Nederland en Duitsland Boek Hoofstuk

In: Donkerlo, Machteld (Ed.): Smartengeld, pp. 6–10, ÄNWB", 24, 2019, ISBN: 978-90-814175-9-4.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

2018

Tijdschriftartikelen

Grootelaar, Hilke A. M.; Bos, Kees

How Litigants in Dutch Courtrooms Come to Trust Judges: The Role of Perceived Procedural Justice, Outcome Favorability, and Other Sociolegal Moderators Tijdschriftartikel

In: Law & Society Review, vol. 52, nr. 1, pp. 234-268, 2018.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Boeken

van Boom, Willem H.; DeSmet, Pieter; Mascini, Peter (Ed.)

Empirical legal research in action: Reflections on methods and their applications Boek

Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2018, ISBN: 9781785362743.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden

139 invoeren « 3 van 3 »