Middels het Sectorplan Rechtsgeleerdheid investeert Nederland in vernieuwend empirisch-juridisch onderzoek en academisch talent. Aan de verschillende rechtenfaculteiten worden nieuwe onderzoeksgroepen ingericht, waarin veelal juristen en sociale wetenschappers bijeenkomen en (interdisciplinair) samenwerken. Onderzoekers van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en de VU Amsterdam werken samen aan het vormgeven en versterken van de almaar groeiende nationale en internationale wetenschapsagenda op het gebied van empirisch-juridisch onderzoek.

Het onderzoek binnen dit speerpunt is divers, in termen van zowel onderwerpen als de gehanteerde empirische onderzoeksmethoden. Centraal staat het empirisch onderzoeken van juridisch relevante vragen. Aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden doen wij onderzoek naar law in action en wat werkt. Empirisch onderzoek naar de (door)werking van het recht in de maatschappij levert fundamentele kennis op over (gedrags)veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels en kan bijdragen aan het behalen van de doelen van de wetgever.

139 invoeren « 2 van 3 »

2021

Boeken

Bex-Reimert, V. M.; Damen, L. J. A.; Graaf, K. J.; Veen, G. A.

Inleiding bestuursrecht Boek

1, Boom Juridisch, 2021, ISBN: 978-94-6290-950-2.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Franses, Philip Hans

Quantitative insights for lawyers Boek

Boom juridisch, 2021, ISBN: 9789462362154.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Hoefsloot, N.; Risseeuw, P.; Tilburgs, L.; Jager, Carien; Research, I&O

Marktonderzoek Private Lease Boek

2021.

Abstract | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

van den Bos, Kees

Inleiding empirische rechtswetenschap Boek

Boom juridisch, 2021, ISBN: 9789462908550.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Hertogh, Marc; Hout, D.; Zuurmond, A

Burgers beter beschermd: Praktische rechtsbescherming in belastingzaken Boek

Ädviescommissie Praktische rechtsbescherming in belastingzaken", 2021.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Franses, Philip Hans

Kwantitatief inzicht voor juristen Boek

1, 2021, ISBN: 9789462908789.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Verstappen, L. C. A.; Kolkman, Wilbert; Visser, Irene

Alimentatie van nu: Acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen Boek

Boom Juridische uitgevers, 2021, ISBN: 978-94-6290-934-2.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Graaf, K. J.; Marseille, Bert; Prechal, Sacha; Widdershoven, Rob; Winter, Heinrich (Ed.)

Grensoverstijgende rechtsbeoefening: Liber amicorum Jan Jans Boek

Paris, 2021, ISBN: 978-94-6251-276-4.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Tomlinson, Joe; Thomas, Robert; Hertogh, Marc; Kirkham, Richard (Ed.)

The Oxford Handbook of Administrative Justice Boek

Öxford University Press", 2021.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Marseille, Bert; Wever, Marc; Winter, Heinrich; Winter, Paulien; Mein, Arnt; Aslimani, F.

Voorkomen en beslechten van geschillen in het sociaal domein: Tussenrapportage Boek

Rijksuniversiteit Groningen, 2021.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Conferenties

Bex-Reimert, V. M.; Marseille, Bert; Wever, Marc

The lack of reasoning in judgments on appeal in asylum cases: efficient, but also fair? Conferentie

2021, (2021 EGPA Conference ; Conference date: 07-09-2021 Through 10-09-2021).

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Winter, Paulien; Hertogh, Marc

A new instrument – motivational postures in practice: Action research into the role of motivational postures in the enforcement of social security legislation in the Netherlands Conferentie

2021, (Law and Society Association 2021 Annual Meeting : Crisis, healing and re-imagining ; Conference date: 26-05-2021 Through 30-05-2021).

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Hertogh, Marc

Relational legal consciousness in the Dutch welfare state: Clients' perceptions of welfare law and fraud enforcement Conferentie

2021, (Law and Society Association 2021 Annual Meeting : Crisis, healing and re-imagining ; Conference date: 26-05-2021 Through 30-05-2021).

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Boek Hoofdstukken

Giesen, Ivo; van Dongen, Emanuel

Over het "normaal maatschappelijke risico" of "normale bedrijfsrisico" bij schade door politie-invallen Boek Hoofstuk

In: L. Dalhuisen E.R. de Jong, T. Bouwman & I. Giesen (Ed.): pp. 115-132, Boom juridisch, 2021, ISBN: 9789462909939.

BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Winter, Heinrich

Friese kaders voor een Groninger Boek Hoofstuk

In: Graaf, Kars; Marseille, Bert; Prechal, Sacha; Widdershoven, Rob; Winter, Heinrich (Ed.): Grensoverschrijdende rechtsbeoefening, pp. 189–198, Paris, 2021, ISBN: 9769462512764.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

van Eijken, Hanneke; Terlouw, Ashley

Behoort conflictoplossing in het vreemdelingenrecht per definitie tot domein van de rechter? Een inventarisatie van alternatieve vormen van conflictoplossing in het vreemdelingenrecht Boek Hoofstuk

In: Conflictoplossing: het domein van rechters?, Hoofstuk 12, pp. 279-301, Wolters Kluwer, 2021, ISBN: 9789013165340.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Geertsema, Thom; Kolkman, Wilbert; Verstappen, L. C. A.; Visser, Irene

De veranderlijke postrelationele solidariteit: Observaties naar aanleiding van het WODC-rapport "Alimentatie van nu" Boek Hoofstuk

In: Tigchelaar, H. (Ed.): Äctuele ontwikkelingen in het familierecht", pp. 43–57, Ärs Aequi Libri, 2021, ISBN: 9789493199255.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Winter, Heinrich

Evaluatie van overheidsbeleid Boek Hoofstuk

In: Hoogerwerf, Ändries; Herweijer, Michiel; Montfort, André" Van (Ed.): Överheidsbeleid", pp. 159–178, Wolters Kluwer, 10, 2021, ISBN: 9789013163933.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Hertogh, Marc

Administrative Justice and Empirical Legal Research: Debunking the Ordinary Religion of Legal Instrumentalism Boek Hoofstuk

In: Hertogh, Marc; Kirkham, Richard; Thomas, Robert; Tomlinson, Joe (Ed.): The Oxford Handbook of Administrative Justice, Öxford University Press, 2021.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Marseille, Bert

Help! De burger moet passend worden ondersteund. Biedt Europa hulp? Boek Hoofstuk

In: Graaf, Kars; Marseille, Bert; Prechal, Sacha; Widdershoven, Rob; Winter, Heinrich (Ed.): Grensoverstijgende rechtsbeoefening, pp. 227–234, Paris, 2021, ISBN: 978-94-6251-276-4.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Diversen

Kotzampasakis, Manolis; Woerdman, Edwin

Bridging the Atlantic: Linking European and Californian carbon markets? Diversen

2021.

Abstract | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Proefschriften

Poleshchuk, Vadim

The JOKK Predicament: Access to Citizenship and Limits to EU Member States' Power: The Case of Estonia Proefschrift

Üniversity of Groningen", 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Bruijn, Michelle

The alternative war on drugs: drug evictions, cannabis regulation and the legal consequences of adapting to the limitations of criminal law in the field of drug control Proefschrift

Üniversity of Groningen", 2021, ISBN: 978-94-6416-438-1.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Sezirahiga, Yves

The Right of Victims of International Crimes to Reparations in the Aftermath of the 1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda Proefschrift

Üniversity of Groningen", 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Sammie, Sylvester

Linking High-level Accused to Sexual and Gender-Based Crimes in International Criminal Law: theory and Practice of the ICTY, ICTR, and ICC Proefschrift

Üniversity of Groningen", 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Technische verslagen

Hertogh, Marc; Marseille, Bert; Wever, Marc

Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Ervaringen van consumenten met het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) Technisch verslag

Groningen Centre for Empirical Legal Research/Groningen Centre for European Financial Services Law nr. 1, 2021.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

2020

Tijdschriftartikelen

Verheij", Ä. J.

Bescherming zwakke partijen door beperkte uitleg van het finaal kwijtingsbeding? Tijdschriftartikel

In: Verkeersrecht, vol. 69, nr. 12, pp. 375–376, 2020, ISSN: 1574-4523.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Verheij", Ä. J.

Waarom de Hoge Raad in 1958 de correctie Langemeijer niet heeft erkend: Een correctie van de correctie Langmeijer Tijdschriftartikel

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 95, nr. 44, pp. 3368–3377, 2020, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Holvast, Nina; Nan, Joost; Lestrade, Sjarai

Between Legal Certainty and Doubt Tijdschriftartikel

In: vol. 13, nr. 4, pp. 1–12, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Verheij", Älbert

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en de begroting van personenschade Tijdschriftartikel

In: Verkeersrecht, vol. 69, nr. 11, pp. 333–338, 2020, ISSN: 1574-4523.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Graaf, Gjalt; Hertogh, Marc

Policy Research Under Pressure: The Case of the Ministry of Justice in the Netherlands Tijdschriftartikel

In: Journal of European Public Policy, 2020, ISSN: 1350-1763.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Schmitz, Benedikt; Pavillon, Charlotte

Measuring Transparency in Consumer Contracts: The Usefulness of Readability Formulas Empirically Assessed Tijdschriftartikel

In: Journal of European Consumer and Market Law, vol. 9, nr. 5, pp. 191–200, 2020, ISSN: 2364-4710.

Abstract | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Holvast, Nina; Mascini, Peter

Is the Judge or the Clerk Making the Decision? Measuring the Influence of Judicial Assistants via an Experimental Survey among Dutch District Court Judges Tijdschriftartikel

In: vol. 11, nr. 2, pp. 14, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Holvast, N. L.; Lindeman, J. M. W.

An inquiry into the blurring boundaries between professionals and paraprofessionals in Dutch courts and the public prosecution service Tijdschriftartikel

In: vol. 16, nr. 4, pp. 371–389, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Mascini, Peter; Holvast, Nina L.

Explaining Judicial Assistants' Influence on Adjudication with Principal-Agent Theory and Contextual Factors Tijdschriftartikel

In: vol. 11, nr. 2, pp. 15, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Roks, Robby; Bisschop, Lieselot; Staring, Richard

Getting a foot in the door. Spaces of cocaine trafficking in the Port of Rotterdam. Tijdschriftartikel

In: vol. 24, nr. 2, pp. 171–188, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Weerman, F; Bruinsma, G; Bernasco, W; Pauwels, L

Wie zijn jeugdige veelplegers? Een onderzoek naar aantallen en kenmerken op basis van politieregistraties en zelfrapportage Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 2-3, 2020, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Verheij", Älbert

Voor de rechtbank staat een been: Over de aard en de taak van de rechtswetenschap Tijdschriftartikel

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 95, nr. 30, pp. 2228–2236, 2020, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

van Boom, Willem H.; Rest, Jean-Pierre I.; Bos, Kees; Dechesne, Mark

Consumers Beware: Online Personalized Pricing in Action! How the Framing of a Mandated Discriminatory Pricing Disclosure Influences Intention to Purchase Tijdschriftartikel

In: Social Justice Research, vol. 33, nr. 3, pp. 331–351, 2020, ISSN: 0885-7466, 1573-6725.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

Broekema, Marc J. R.; Strohmaier, Niek; Adriaanse, Jan A. A.; Rest, Jean-Pierre I.

Are Business Valuators Biased? A Psychological Perspective on the Causes of Valuation Disputes Tijdschriftartikel

In: Journal of Behavioral Finance, pp. 1–20, 2020, ISSN: 1542-7560, 1542-7579.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

Focacci, Chiara Natalie

"You reap what you sow": Do active labour market policies always increase job security? Evidence from the Youth Guarantee Tijdschriftartikel

In: European Journal of Law and Economics, vol. 49, nr. 3, pp. 373-429, 2020, ISSN: 1572-9990.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Bruijn, Larissa Michelle; Vols, Michel

Upperdogs versus Underdogs: Judicial Review of Administrative Drug-Related Closure Cases in the Netherlands Tijdschriftartikel

In: Recht der Werkelijkheid, vol. 41, nr. 1, pp. 25–49, 2020, ISSN: 1380-6424.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Verheij", Älbert

EBI-arrest: een nieuwe koers: De Hoge Raad zet in EBI-arrest nieuw koers in met betrekking tot vergoeding van immateriële schade buiten fysiek en geestelijk letsel - maar waarom Tijdschriftartikel

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 95, nr. 12, pp. 824–831, 2020, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Winter, Paulien

Regels in de praktijk: Handhaving van socialezekerheidswetgeving Tijdschriftartikel

In: Ärs Aequi", vol. 69, nr. 3, pp. 303–307, 2020, ISSN: 0004-2870.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Ansems, Lisa F. M.; Bos, Kees; Mak, Elaine

Speaking of Justice: A Qualitative Interview Study on Perceived Procedural Justice Among Defendants in Dutch Criminal Cases Tijdschriftartikel

In: Law & Society Review, vol. 54, nr. 3, pp. 643-679, 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Focacci, Chiara N.; Lam, Pak H.

Why do unemployed people avoid participation in training? An experiment for policy making Tijdschriftartikel

In: Social Policy & Administration, vol. 54, nr. 7, pp. 1231-1245, 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Mein, Ärnt; Marseille", Bert

De bezwaarmaker gehoord: Een zoektocht naar responsiviteit in de bezwaarpraktijk Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Klachtrecht, vol. 2020, nr. 2, pp. 3–7, 2020, ISSN: 0167-7179.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Fournet, Caroline

The Concept of Race in International Criminal Law by Carola Lingaas, Routledge, 2019 Tijdschriftartikel

In: Nordic Journal of Human Rights, vol. 38, nr. 3, pp. 246–249, 2020, ISSN: 1891-8131.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Kox, Mieke; Boone, Miranda; Staring, Richard

The pains of being unauthorized in the Netherlands Tijdschriftartikel

In: vol. 22, nr. 4, pp. 534–552, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Lord, Nicholas; Doig, Alan; Levi, Michael; Wingerde, Karin; Benson, Katie

Implementing a divergent response? The UK approach to bribery in international and domestic contexts Tijdschriftartikel

In: vol. 40, nr. 5, pp. 349–359, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

139 invoeren « 2 van 3 »