Middels het Sectorplan Rechtsgeleerdheid investeert Nederland in vernieuwend empirisch-juridisch onderzoek en academisch talent. Aan de verschillende rechtenfaculteiten worden nieuwe onderzoeksgroepen ingericht, waarin veelal juristen en sociale wetenschappers bijeenkomen en (interdisciplinair) samenwerken. Onderzoekers van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en de VU Amsterdam werken samen aan het vormgeven en versterken van de almaar groeiende nationale en internationale wetenschapsagenda op het gebied van empirisch-juridisch onderzoek.

Het onderzoek binnen dit speerpunt is divers, in termen van zowel onderwerpen als de gehanteerde empirische onderzoeksmethoden. Centraal staat het empirisch onderzoeken van juridisch relevante vragen. Aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden doen wij onderzoek naar law in action en wat werkt. Empirisch onderzoek naar de (door)werking van het recht in de maatschappij levert fundamentele kennis op over (gedrags)veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels en kan bijdragen aan het behalen van de doelen van de wetgever.

139 invoeren « 1 van 3 »

2022

Tijdschriftartikelen

van Dongen, Emanuel; Raaijmakers, Steven

The Development of Moral Reasoning in the Law Curriculum - An Exploration of Various Teaching Activities Tijdschriftartikel

In: Law and Method, vol. March, pp. 1-16, 2022.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Pannebakker, E. S.; Pluut, H.; Voskamp, S.; Zanger, W. S.

Empirical legal studies in the law school curriculum in the Netherlands: what is the state of the art and where do we go from here? Tijdschriftartikel

In: The Law Teacher, vol. 0, nr. 0, pp. 1-20, 2022.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

2021

Tijdschriftartikelen

Ridderbos-Hovingh, Chantal; Winter, Heinrich; Frederiks, Brenda; Woestenburg, Nicolette

De Wet verplichte meldcode geëvalueerd: de eerste stappen gezet, maar doel nog niet bereikt Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, vol. 2021, nr. 5, pp. 467–474, 2021, ISSN: 0165-0874.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Hoekstra, Coen

Maatschappelijke regulering als effectief en waardevol rechtsvindingsinstrument: Een vergelijking tussen doctrine en feitenrechtspraak Tijdschriftartikel

In: Nederlands Juristenblad, vol. 37, pp. 3090–3099, 2021, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Vrije Universiteit Amsterdam

Althoff, Martina

Bauhaus, moderniteit en de Unrechtstaat Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, vol. 11, nr. 2, pp. 81–93, 2021, ISSN: 2211-9507.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Desmet, Pieter T. M.; Weber, Franziska

Infringers' willingness to pay compensation versus fines Tijdschriftartikel

In: European Journal of Law and Economics, 2021, ISSN: 1572-9990.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Hannikainen, Ivar R.; Tobia, Kevin P.; da F. C. F. Almeida, Guilherme; Donelson, Raff; Dranseika, Vilius; Kneer, Markus; Strohmaier, Niek; Bystranowski, Piotr; Dolinina, Kristina; Janik, Bartosz; Keo, Sothie; Lauraitytė, Eglė; Liefgreen, Alice; Próchnicki, Maciej; Rosas, Alejandro; Struchiner, Noel

Are There Cross‐Cultural Legal Principles? Modal Reasoning Uncovers Procedural Constraints on Law Tijdschriftartikel

In: vol. 45, nr. 8, 2021, ISSN: 0364-0213, 1551-6709.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

Pool, Jessie; Pluut, Helen; Vriesendorp, Reinout

Belemmeringen bij de aanpak van onregelmatigheden door de curator Tijdschriftartikel

In: vol. 42, nr. 1, pp. 10–36, 2021, ISSN: 1380-6424.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

Marseille, A. T.; Wever, M.; Bex-Reimert, V. M.

Ongemotiveerde uitspraken in het hoger beroep in vreemdelingenzaken en de grenzen van behoorlijke rechtspleging Tijdschriftartikel

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 2021, nr. 31, pp. 2578–2585, 2021, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Mein, Ärnt; Winter, Heinrich; Marseille, Bert; Aslimani, F.; Wever, Marc; Winter, Paulien"

Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: Onderzoek naar veelbelovende werkwijzen levert bouwstenen op Tijdschriftartikel

In: Sociaal Bestek, vol. 2021, nr. 4, 2021, ISSN: 0921-5344.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Kox, Mieke; Staring, Richard

“I call it a system.” Unauthorized Migrants’ Understandings of the Long Reach of Dutch Internal Migration Controls Tijdschriftartikel

In: International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, vol. 10, nr. 3, pp. 87-100, 2021.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Tollenaar", Älbertjan

Uitbreiding van de Wet Bibob: de verdere decentralisatie van de aanpak van ondermijnende criminaliteit Tijdschriftartikel

In: De Gemeentestem, vol. 2021, nr. 7528, pp. 678–682, 2021, ISSN: 0165-7895.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Winter, Paulien

Recht in de praktijk: over artsen, advocaten en agenten Tijdschriftartikel

In: Ärs Aequi, KwartaalSignaal", vol. 2021, nr. 160, pp. 9502–9503, 2021, ISSN: 0925-5443.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Koops-Geuze, Gwendolyn J.; Weerman, Frank M.

Community sanctions in youth justice compared to other youth crime responses: A meta-analysis Tijdschriftartikel

In: European Journal of Criminology, vol. 0, nr. 0, pp. 14773708211035305, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Winter, Heinrich

Toezicht in het sociaal domein Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Toezicht, vol. 2021, nr. 2, pp. 43–52, 2021, ISSN: 1879-8705.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Geertsema, Thom; Kolkman, Wilbert; Verstappen, L. C. A.; Visser, Irene

Alimentatie van nu Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, vol. 2021, nr. 7/8, pp. 176–184, 2021, ISSN: 0165-0084.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Tongeren, Stefan

Priority housing as ex-offenders’ key to a home: assessing the potential of Dutch certificates of housing urgency using Lipsky’s theory on street-level bureaucrats Tijdschriftartikel

In: Journal of Offender Rehabilitation, vol. 60, nr. 6, pp. 395–421, 2021, ISSN: 1050-9674.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Strohmaier, Niek; Adriaanse, Jan; Bos, Kees; Pluut, Helen

Similarity bias in credit decisions for entrepreneurs on the brink of bankruptcy Tijdschriftartikel

In: Journal of Applied Social Psychology, vol. 51, nr. 7, pp. 683–697, 2021, ISSN: 0021-9029, 1559-1816.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

Verheij", Älbert

Van azijn naar honing: Mr. Geertruid van Wassenaer kijkt terug op tien jaar ervaring als mediator in letselschadezaken Tijdschriftartikel

In: Verkeersrecht, vol. 69, nr. 7/8, pp. 202–207, 2021, ISSN: 1574-4523.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Verheij", Älbert

De Parel in de pijn: Interview met drs. George Smits Tijdschriftartikel

In: Verkeersrecht, vol. 69, nr. 7/8, pp. 208–2010, 2021, ISSN: 1574-4523.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Steg, Linda; Perlaviciute, Goda; Sovacool, Benjamin K.; Bonaiuto, Marino; Diekmann, Andreas; Filippini, Massimo; Hindriks, Frank; Bergstad, Cecilia Jacobbson; Matthies, Ellen; Matti, Simon; Mulder, Machiel; Nilsson, Andreas; Pahl, Sabina; Roggenkamp, Martha; Schuitema, Geertje; Stern, Paul C.; Tavoni, Massimo; Thøgersen, John; Woerdman, Edwin

A Research Agenda to Better Understand the Human Dimensions of Energy Transitions Tijdschriftartikel

In: Frontiers in Psychology, vol. 12, pp. 1–11, 2021, ISSN: 1664-1078.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Bex-Reimert, V. M.; Marseille, Bert; Wever, Marc; Winter, Paulien; Winter, Heinrich

Aansluiting bij een terroristische organisatie en verlies van Nederlanderschap: Hoe werkt het in de praktijk? Tijdschriftartikel

In: Crimmigratie en Recht, vol. 5, nr. 1, pp. 33–45, 2021, ISSN: 2542-9248.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Liebling, Alison; Schmidt, Bethany E.; Beyens, Kristel; Boone, Miranda; Johnsen, Berit; Kox, Mieke; Rokkan, Tore; Vanhouche, An-Sofie

Doing Team Ethnography in a Transnational Prison Tijdschriftartikel

In: International Criminology, vol. 1, nr. 2, pp. 123-134, 2021, ISSN: 2662-9976.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Roks, Robert A.

“I Showed You What I Thought Was Appropriate”: Reflections on Longitudinal Ethnographic Research and the Performativity of Dutch Gang Life Tijdschriftartikel

In: Conflict and Society, vol. 7, nr. 1, pp. 175 - 191, 2021.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Winter, Paulien

De wantrouwende burger, herstelrecht en recidive Tijdschriftartikel

In: Ärs Aequi, KwartaalSignaal", vol. 2021, nr. 159, pp. 9437–9439, 2021, ISSN: 0925-5443.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Winter, Paulien; Hertogh, Marc

Persoonsgerichte handhaving van de socialezekerheidswetgeving: Een actieonderzoek naar de betekenis van motiverende houdingen in de uitvoeringspraktijk Tijdschriftartikel

In: Recht der Werkelijkheid, vol. 42, nr. 1, pp. 37–54, 2021, ISSN: 1380-6424.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Fournet, Caroline; Anstett, Elisabeth; Dreyfus, Jean-Marc

Editorial Tijdschriftartikel

In: Human Remains and Violence, vol. 7, nr. 1, pp. 1–2, 2021, ISSN: 2054-2240.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Strohmaier, Niek; Pluut, Helen; Bos, Kees; Adriaanse, Jan; Vriesendorp, Reinout

Hindsight bias and outcome bias in judging directors’ liability and the role of free will beliefs Tijdschriftartikel

In: Journal of Applied Social Psychology, vol. 51, nr. 3, pp. 141–158, 2021, ISSN: 0021-9029, 1559-1816.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

Verheij", Ä. J.

Ontwikkelingen vergoeding immateriële schade in 2020 Tijdschriftartikel

In: Verkeersrecht, vol. 69, nr. 1, pp. 13–17, 2021, ISSN: 1574-4523.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Marseille, A. T.

Bestuurs(proces)recht Tijdschriftartikel

In: Ärs Aequi, KwartaalSignaal", vol. 2021, nr. 160, pp. 9479–9483, 2021, ISSN: 0925-5443.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Denderen, Mariëtte; Wolf, Michiel

“In mijn beleving was hij een monster, dat stukje is nu weg.”: Aandacht voor slachtoffers in de tenuitvoerlegging van de tbs Tijdschriftartikel

In: Sancties, vol. 2021, nr. 1, pp. 29–38, 2021, ISSN: 0925-0530.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

H., Pluut; J.M.W., Pool; N., Strohmaier; G.M., Veldt

Statistiek in het rechtencurriculum: nut en noodzaak Tijdschriftartikel

In: Ars Aequi, vol. 70, nr. 1, pp. 87-91, 2021.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

Pannebakker, Ekaterina; Pluut, Helen; Voskamp, Stijn; de Zanger, Wouter

Empirical Legal Studies in het juridisch onderwijs: waar staat Nederland en hoe nu verder? Tijdschriftartikel

In: Recht der Werkelijkheid, vol. 2021, nr. 1, pp. 67-87, 2021.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

Bekker, Sonja

Hardening and softening of country-specific recommendations in the European Semester Tijdschriftartikel

In: West European Politics, vol. 44, nr. 1, pp. 114-133, 2021.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Marseille, Bert

Redactioneel Tijdschriftartikel

In: Rechtstreeks, vol. 2021, nr. 2, pp. 5–7, 2021, ISSN: 1573-5222.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Desmet, Pieter T. M.; Engel, Christoph

People are conditional rule followers Tijdschriftartikel

In: Journal of Economic Psychology, vol. 85, pp. 102384, 2021, ISSN: 0167-4870.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Focacci, Chiara Natalie

Technological unemployment, robotisation, and green deal: A story of unstable spillovers in China and South Korea (2008–2018) Tijdschriftartikel

In: Technology in Society, vol. 64, pp. 101504, 2021, ISSN: 0160-791X.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Kantorowicz-Reznichenko, Elena; Kantorowicz, Jaroslaw

To follow or not to follow the herd? Transparency and social norm nudges Tijdschriftartikel

In: Kyklos, vol. 74, nr. 3, pp. 362-377, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Jager, C. E.

De huidige Nederlandse Reclame Code als zoethoudertje? Een "Reclamecode voor suikerrijke producten" gewenst Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, vol. 2021, nr. 1, pp. 6–14, 2021, ISSN: 1877-4059.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Kantorowicz-Reznichenko, Elena; Kantorowicz, Jaroslaw; Weinshall, Keren

Can We Overcome Ideological Biases in Constitutional Judgments? An Experimental Analysis Tijdschriftartikel

In: 2021.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Marseille", Ä. T.

De overheid ten opzichte van de burger: waarom soms aandachtig, soms onverschillig? Tijdschriftartikel

In: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, vol. 2021, nr. 4, pp. 225–227, 2021, ISSN: 0921-3554.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Engel, Christoph; Grgić-Hlača, Nina

Machine Advice with a Warning about Machine Limitations: Experimentally Testing the Solution Mandated by the Wisconsin Supreme Court Tijdschriftartikel

In: Journal of Legal Analysis, vol. 13, nr. 1, pp. 284-340, 2021, ISSN: 2161-7201.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Halk, Joke; Marseille, Bert

De inloopkamer civiel in de praktijk Tijdschriftartikel

In: Rechtstreeks, vol. 2021, nr. 2, pp. 32–38, 2021, ISSN: 1573-5222.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Hertogh, Marc; Marseille, Bert; Wever, Marc

Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Hoe ervaren consumenten het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)? Tijdschriftartikel

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 96, nr. 17, pp. 1390–1397, 2021, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Marseille, A. T.; Winter, H. B.; Wever, M.; Mein, A. G.; Aslimani, F.; Winter, P.

Het voorkomen en oplossen van conflicten in het sociaal domein: wat werkt? Tijdschriftartikel

In: De Gemeentestem, vol. 2021, nr. 7527, pp. 634–643, 2021, ISSN: 0165-7895.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Tollenaar", Älbertjan

Hoe de menselijke maat in het sociaal domein wordt vermalen door de trias politica Tijdschriftartikel

In: Sociaalweb, 2021.

Abstract | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Brenninkmeijer, Ä. F. M.; Marseille", A. T.

Een dialoog met de Raad van State na de toeslagenaffaire Tijdschriftartikel

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 2021, nr. 8, pp. 601–608, 2021, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Boeken

Ridderbos-Hovingh, Chantal; Tollenaar, Albertjan

Enschede en de menselijke maat: Onderzoek voor de commissie Menselijke Maat Enschede Boek

Pro Facto, 2021.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Marseille, Bert; Wever, Marc; Bex-Reimert, V. M.

Het motiveren van uitspraken in het hoger beroep in het vreemdelingenrecht: Verslag van een onderzoek naar de Pilot 91-2 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Boek

Rijksuniversiteit Groningen, 2021.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Bruijn, Larissa Michelle; Vols, Michel

Onderzoek toepassing artikel 13b Opiumwet Boek

Rijksuniversiteit Groningen, 2021.

Abstract | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

139 invoeren « 1 van 3 »