Leiden Law Methods Portal

Aan de Leiden Law School is een Engelstalig methods portal beschikbaar dat gericht is op het inzichtelijk maken van de verschillende fasen van empirisch-juridisch onderzoek en in het bijzonder op het hoe en waarom van verschillende onderzoeksmethoden om vraagstukken over de totstandkoming, toepassing en doorwerking van recht en regels empirisch te onderzoeken.

Het doel van het methods portal is om een eerste aanknopingspunt voor onderzoek te zijn voor junior en senior onderzoekers die vragen hebben over empirisch juridisch en rechtssociologisch onderzoek. Het portal biedt informatie die toegespitst is op het doen van onderzoek waarin het recht centraal staat, waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een korte omschrijving van een bepaalde onderzoeksmethode en referenties naar relevante literatuur. Daarnaast is er een database van experts opgenomen die bestaat uit collega’s van Leiden Law School die je kunt benaderen met vragen over specifieke onderdelen van het doen van empirisch-juridisch onderzoek (bijvoorbeeld onderzoeksdesign, bepaalde vormen van dataverzameling en publicatiestrategie).