93 entries « 2 of 2 »

2021

Marseille, Bert; Wever, Marc; Winter, Heinrich; Winter, Paulien; Mein, Arnt; Aslimani, F.

Voorkomen en beslechten van geschillen in het sociaal domein: Tussenrapportage Book

Rijksuniversiteit Groningen, 2021.

BibTeX

Tollenaar", Älbertjan

Hoe de menselijke maat in het sociaal domein wordt vermalen door de trias politica Journal Article

In: Sociaalweb, 2021.

Abstract | BibTeX

2020

Verheij", Ä. J.

Bescherming zwakke partijen door beperkte uitleg van het finaal kwijtingsbeding? Journal Article

In: Verkeersrecht, vol. 69, no. 12, pp. 375–376, 2020, ISSN: 1574-4523.

BibTeX

Verheij", Ä. J.

Waarom de Hoge Raad in 1958 de correctie Langemeijer niet heeft erkend: Een correctie van de correctie Langmeijer Journal Article

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 95, no. 44, pp. 3368–3377, 2020, ISSN: 0165-0483.

BibTeX

Verheij", Älbert

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en de begroting van personenschade Journal Article

In: Verkeersrecht, vol. 69, no. 11, pp. 333–338, 2020, ISSN: 1574-4523.

BibTeX

Graaf, Gjalt; Hertogh, Marc

Policy Research Under Pressure: The Case of the Ministry of Justice in the Netherlands Journal Article

In: Journal of European Public Policy, 2020, ISSN: 1350-1763.

Abstract | Links | BibTeX

de Jager, Carien; Pavillon, Charlotte

Consumentenrecht: Consumentenbescherming door informatie Book Chapter

In: Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.): Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies, pp. 293–330, Boom Juridisch, 2020, ISBN: 9789462908369.

BibTeX

Schmitz, Benedikt; Pavillon, Charlotte

Measuring Transparency in Consumer Contracts: The Usefulness of Readability Formulas Empirically Assessed Journal Article

In: Journal of European Consumer and Market Law, vol. 9, no. 5, pp. 191–200, 2020, ISSN: 2364-4710.

Abstract | BibTeX

Verheij", Älbert

Voor de rechtbank staat een been: Over de aard en de taak van de rechtswetenschap Journal Article

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 95, no. 30, pp. 2228–2236, 2020, ISSN: 0165-0483.

BibTeX

Bex-Reimert, V. M.; Marseille, A. T.; Wever, M.; Winter, H. B.; Winter, P.

Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid Book

Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid, 2020.

BibTeX

Bruijn, Larissa Michelle; Vols, Michel

Upperdogs versus Underdogs: Judicial Review of Administrative Drug-Related Closure Cases in the Netherlands Journal Article

In: Recht der Werkelijkheid, vol. 41, no. 1, pp. 25–49, 2020, ISSN: 1380-6424.

Links | BibTeX

Hertogh, Marc; Halliday, Simon

On Legal Consciousness, Legal Alienation and Friendship Miscellaneous

2020.

BibTeX

Pavillon, Charlotte

Geen loterij zonder nieten: Sancties in het consumentenrecht anno 2020 Book

Boom Juridisch, 2020, ISBN: 9789462908109.

Abstract | BibTeX

Verheij", Älbert

EBI-arrest: een nieuwe koers: De Hoge Raad zet in EBI-arrest nieuw koers in met betrekking tot vergoeding van immateriële schade buiten fysiek en geestelijk letsel - maar waarom Journal Article

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 95, no. 12, pp. 824–831, 2020, ISSN: 0165-0483.

BibTeX

Winter, Paulien

Regels in de praktijk: Handhaving van socialezekerheidswetgeving Journal Article

In: Ärs Aequi", vol. 69, no. 3, pp. 303–307, 2020, ISSN: 0004-2870.

BibTeX

Hertogh, Marc

Sociology of the Living Law: Exploring the Other Hemisphere of the Legal World Book Chapter

In: rí Pv ribáv n, Jiv (Ed.): Research Handbook on the Sociology of Law, pp. 124–135, Edward Elgar Publishing, 2020, ISBN: 9781789905175.

BibTeX

Verheij", Älbert

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en begroting van personenschade Book Chapter

In: Hartlief, T.; Kolder, A.; Rijnhout, R.; Verheij, A. J.; Hebly, M. R.; Wijne, R. P.; Schröder, M. L. F. F. (Ed.): LSA revisited, pp. 133–150, Boom Juridische uitgevers, 2020, ISBN: 9789462908147.

BibTeX

Marseille, Ä. T.; Smit, M.; Akkermans, A. J; Bijleveld, C. C. J. H.; Malsch", M.

Empirical Legal Studies in Nederland: Tussenstand en toekomst Journal Article

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 2020, no. 36, pp. 2767–2773, 2020, ISSN: 0165-0483.

BibTeX

Fournet, Caroline

'Face to face with horror': The Tomav sica Mass Grave and the Trial of Ratko Mladi'c Journal Article

In: Human Remains and Violence, vol. 6, no. 2, pp. 23–41, 2020, ISSN: 2054-2240.

Abstract | Links | BibTeX

Winter, Paulien; Hertogh, Marc

Slimme Handhaving in de praktijk Book

Rijksuniversiteit Groningen, 2020.

BibTeX

Verstappen, L. C. A.

Notariaat Book Chapter

In: Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.): Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies, pp. 185–213, Boom Juridische uitgevers, 2020, ISBN: 9789462908369.

BibTeX

Marseille, Bert

Beroep Book Chapter

In: Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.): Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies, pp. 497–532, Boom Juridisch, 2020, ISBN: 978-94-6290-836-9.

BibTeX

Winter, Paulien

Handhaving van de bijstandsregels: Uitvoerders zoeken ruimte voor eigen keuzes Book Chapter

In: Kampen, Thomas; Sebrechts, Melissa; Knijn, Trudie; Tonkens, Evelien (Ed.): Streng maar onrechtvaardig, pp. 115–128, Üitgeverij en boekhandel van Gennep bv", 2020, ISBN: 9789461645289.

BibTeX

Breederveld, B.; Lieber, J. H.; Verstappen, L. C. A.

Naar een efficiëntere rechtsbedeling Book

Wolters Kluwer, 2020, ISBN: 9789013160048.

BibTeX

Mein, Ärnt; Marseille", Bert

De bezwaarmaker gehoord: Een zoektocht naar responsiviteit in de bezwaarpraktijk Journal Article

In: Tijdschrift voor Klachtrecht, vol. 2020, no. 2, pp. 3–7, 2020, ISSN: 0167-7179.

Links | BibTeX

Fournet, Caroline

The Concept of Race in International Criminal Law by Carola Lingaas, Routledge, 2019 Journal Article

In: Nordic Journal of Human Rights, vol. 38, no. 3, pp. 246–249, 2020, ISSN: 1891-8131.

Links | BibTeX

Smit, Monika; Marseille, Bert; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Bijleveld, Catrien

25 jaar empirisch-juridisch onderzoek in Nederland: Een inleiding tot de Encyclopedie ELS Book Chapter

In: Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.): Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies, pp. 11–20, Boom Juridisch, 2020, ISBN: 978-94-6290-836-9.

BibTeX

Fournet, Caroline

Forensic evidence in atrocity trials: A risky sampling strategy? Journal Article

In: Journal of Forensic and Legal Medicine, vol. 69, pp. 1–6, 2020, ISSN: 1878-7487.

Abstract | Links | BibTeX

Fournet, Caroline

Medical Evidence at the International Criminal Court – Dosage and Contraindications Book Chapter

In: Fournet, Caroline; Matwijkiw, Anja (Ed.): Biolaw and International Criminal Law, pp. 364–386, Brill / Nijhoff, 2020, ISBN: 978-90-04-36443-1.

Links | BibTeX

Winter, Paulien; Hertogh, Marc

Public Servants at the Regulatory Front Lines: Street-Level Enforcement in Theory and Practice Book Chapter

In: Sullivan, Helen; Dickinson, Helen; Henderson, Hayley (Ed.): The Palgrave Handbook of the Public Servant, Palgrave MacMillan, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Althoff, Martina; Wagen, Wytske; Swaaningen, René

Identitätsbildung im digitalen Zeitalter: Hacking und der Labeling Approach Book Chapter

In: Rüdiger, Thomas-Gabriel; Bayerl, Petra Saskia (Ed.): Cyberkriminologie, pp. 449–474, VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer Fachmedien, 2020, ISBN: 978-3-658-28506-7.

Links | BibTeX

Hertogh, Marc

Klachtrecht en de Nationale ombudsman Book Chapter

In: Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.): Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies, pp. 533–561, Boom Juridisch, 2020, ISBN: 9789462908369.

BibTeX

Hertogh, Marc

'Let op! Hier wordt gehandhaafd': Handhavingsonderzoek in vier decennia Recht der Werkelijkheid Journal Article

In: Recht der Werkelijkheid, vol. 41, no. 2, pp. 95–104, 2020, ISSN: 1380-6424.

Links | BibTeX

Bijleveld, Catrien; Akkermans, Arno; Malsch, Marijke; Marseille, Bert; Smit, Monika (Ed.)

Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies Book

Boom Juridisch, 2020, ISBN: 978-94-6290-836-9.

BibTeX

Jager, Carien

De ervaringen met het informeren van consumenten door middel van een informatiedocument over financiële producten in kaart gebracht Journal Article

In: Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk, vol. 2020, no. 4, pp. 31–37, 2020, ISSN: 2405-6340.

BibTeX

2019

Hertogh, M. L. M.; Peters, M. M. C. G.; Zande, A. N.; Graaf, G.

Ongemakkelijk onderzoek: Naar een betere balans in de relatie tussen WODC en beleid Book

Önderzoekscommissie WODC II, 2019.

BibTeX

Verheij", Älbert

De hoogte van smartengeld: een vergelijking tussen Nederland en Duitsland Book Chapter

In: Donkerlo, Machteld (Ed.): Smartengeld, pp. 6–10, ÄNWB", 24, 2019, ISBN: 978-90-814175-9-4.

BibTeX

Marseille, Bert; Wever, Marc

Snelheid, maatwerk en finaliteit in bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbank Journal Article

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 2019, no. 41, pp. 3080–3090, 2019, ISSN: 0165-0483.

BibTeX

Jager, C. E.

Essentiële Beleggersinformatie zo begrijpelijk voor consumenten als de Europese wetgever beoogt? Een tekstuele analyse van tien documenten Journal Article

In: Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, vol. 2019, no. 2, pp. 53–65, 2019, ISSN: 1877-4059.

BibTeX

Mein, Ä. G.; Marseille", A. T

Responsieve bezwaarbehandeling in theorie en praktijk Journal Article

In: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, vol. 2019, no. 8, pp. 365–371, 2019, ISSN: 0921-3554.

BibTeX

Graaf, K. J.; Marseille, A. T.; Wever, M.

Een buitengerechtelijke procedure voor zuivere bestuursgeschillen? Journal Article

In: Tijdschrift voor Omgevingsrecht, vol. 2019, no. 1, pp. 21–30, 2019, ISSN: 1568-5012.

Links | BibTeX

Jager, C. E.

Tekstuele analyse op basis van het CCC-model Book

Paris, 2019.

Abstract | BibTeX

Hertogh, Marc

Wat is de staat van de rechtsstaat? De meerwaarde van empirisch-juridisch onderzoek Journal Article

In: Ärs Aequi", vol. 68, no. 9, pp. 630–632, 2019, ISSN: 0004-2870.

BibTeX

93 entries « 2 of 2 »