93 entries « 1 of 2 »

2021

Ridderbos-Hovingh, Chantal; Winter, Heinrich; Frederiks, Brenda; Woestenburg, Nicolette

De Wet verplichte meldcode geëvalueerd: de eerste stappen gezet, maar doel nog niet bereikt Journal Article

In: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, vol. 2021, no. 5, pp. 467–474, 2021, ISSN: 0165-0874.

Abstract | Links | BibTeX

Ridderbos-Hovingh, Chantal; Tollenaar, Albertjan

Enschede en de menselijke maat: Onderzoek voor de commissie Menselijke Maat Enschede Book

Pro Facto, 2021.

BibTeX

Althoff, Martina

Bauhaus, moderniteit en de Unrechtstaat Journal Article

In: Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, vol. 11, no. 2, pp. 81–93, 2021, ISSN: 2211-9507.

Abstract | Links | BibTeX

Winter, Heinrich

Friese kaders voor een Groninger Book Chapter

In: Graaf, Kars; Marseille, Bert; Prechal, Sacha; Widdershoven, Rob; Winter, Heinrich (Ed.): Grensoverschrijdende rechtsbeoefening, pp. 189–198, Paris, 2021, ISBN: 9769462512764.

BibTeX

Marseille, A. T.; Wever, M.; Bex-Reimert, V. M.

Ongemotiveerde uitspraken in het hoger beroep in vreemdelingenzaken en de grenzen van behoorlijke rechtspleging Journal Article

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 2021, no. 31, pp. 2578–2585, 2021, ISSN: 0165-0483.

BibTeX

Bex-Reimert, V. M.; Marseille, Bert; Wever, Marc

The lack of reasoning in judgments on appeal in asylum cases: efficient, but also fair? Conference

2021, (2021 EGPA Conference ; Conference date: 07-09-2021 Through 10-09-2021).

BibTeX

Marseille, Bert; Wever, Marc; Bex-Reimert, V. M.

Het motiveren van uitspraken in het hoger beroep in het vreemdelingenrecht: Verslag van een onderzoek naar de Pilot 91-2 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Book

Rijksuniversiteit Groningen, 2021.

BibTeX

Bruijn, Larissa Michelle; Vols, Michel

Onderzoek toepassing artikel 13b Opiumwet Book

Rijksuniversiteit Groningen, 2021.

Abstract | BibTeX

Mein, Ärnt; Winter, Heinrich; Marseille, Bert; Aslimani, F.; Wever, Marc; Winter, Paulien"

Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: Onderzoek naar veelbelovende werkwijzen levert bouwstenen op Journal Article

In: Sociaal Bestek, vol. 2021, no. 4, 2021, ISSN: 0921-5344.

BibTeX

Tollenaar", Älbertjan

Uitbreiding van de Wet Bibob: de verdere decentralisatie van de aanpak van ondermijnende criminaliteit Journal Article

In: De Gemeentestem, vol. 2021, no. 7528, pp. 678–682, 2021, ISSN: 0165-7895.

BibTeX

Winter, Paulien

Recht in de praktijk: over artsen, advocaten en agenten Journal Article

In: Ärs Aequi, KwartaalSignaal", vol. 2021, no. 160, pp. 9502–9503, 2021, ISSN: 0925-5443.

BibTeX

Bex-Reimert, V. M.; Damen, L. J. A.; Graaf, K. J.; Veen, G. A.

Inleiding bestuursrecht Book

1, Boom Juridisch, 2021, ISBN: 978-94-6290-950-2.

BibTeX

Franses, Philip Hans

Quantitative insights for lawyers Book

Boom juridisch, 2021, ISBN: 9789462362154.

Abstract | Links | BibTeX

Winter, Heinrich

Toezicht in het sociaal domein Journal Article

In: Tijdschrift voor Toezicht, vol. 2021, no. 2, pp. 43–52, 2021, ISSN: 1879-8705.

Links | BibTeX

Geertsema, Thom; Kolkman, Wilbert; Verstappen, L. C. A.; Visser, Irene

Alimentatie van nu Journal Article

In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, vol. 2021, no. 7/8, pp. 176–184, 2021, ISSN: 0165-0084.

BibTeX

Tongeren, Stefan

Priority housing as ex-offenders’ key to a home: assessing the potential of Dutch certificates of housing urgency using Lipsky’s theory on street-level bureaucrats Journal Article

In: Journal of Offender Rehabilitation, vol. 60, no. 6, pp. 395–421, 2021, ISSN: 1050-9674.

Links | BibTeX

Verheij", Älbert

Van azijn naar honing: Mr. Geertruid van Wassenaer kijkt terug op tien jaar ervaring als mediator in letselschadezaken Journal Article

In: Verkeersrecht, vol. 69, no. 7/8, pp. 202–207, 2021, ISSN: 1574-4523.

BibTeX

Verheij", Älbert

De Parel in de pijn: Interview met drs. George Smits Journal Article

In: Verkeersrecht, vol. 69, no. 7/8, pp. 208–2010, 2021, ISSN: 1574-4523.

BibTeX

Steg, Linda; Perlaviciute, Goda; Sovacool, Benjamin K.; Bonaiuto, Marino; Diekmann, Andreas; Filippini, Massimo; Hindriks, Frank; Bergstad, Cecilia Jacobbson; Matthies, Ellen; Matti, Simon; Mulder, Machiel; Nilsson, Andreas; Pahl, Sabina; Roggenkamp, Martha; Schuitema, Geertje; Stern, Paul C.; Tavoni, Massimo; Thøgersen, John; Woerdman, Edwin

A Research Agenda to Better Understand the Human Dimensions of Energy Transitions Journal Article

In: Frontiers in Psychology, vol. 12, pp. 1–11, 2021, ISSN: 1664-1078.

Abstract | Links | BibTeX

Bex-Reimert, V. M.; Marseille, Bert; Wever, Marc; Winter, Paulien; Winter, Heinrich

Aansluiting bij een terroristische organisatie en verlies van Nederlanderschap: Hoe werkt het in de praktijk? Journal Article

In: Crimmigratie en Recht, vol. 5, no. 1, pp. 33–45, 2021, ISSN: 2542-9248.

Links | BibTeX

Hoefsloot, N.; Risseeuw, P.; Tilburgs, L.; Jager, Carien; Research, I&O

Marktonderzoek Private Lease Book

2021.

Abstract | BibTeX

Winter, Paulien

De wantrouwende burger, herstelrecht en recidive Journal Article

In: Ärs Aequi, KwartaalSignaal", vol. 2021, no. 159, pp. 9437–9439, 2021, ISSN: 0925-5443.

BibTeX

Winter, Paulien; Hertogh, Marc

Persoonsgerichte handhaving van de socialezekerheidswetgeving: Een actieonderzoek naar de betekenis van motiverende houdingen in de uitvoeringspraktijk Journal Article

In: Recht der Werkelijkheid, vol. 42, no. 1, pp. 37–54, 2021, ISSN: 1380-6424.

Abstract | Links | BibTeX

Winter, Paulien; Hertogh, Marc

A new instrument – motivational postures in practice: Action research into the role of motivational postures in the enforcement of social security legislation in the Netherlands Conference

2021, (Law and Society Association 2021 Annual Meeting : Crisis, healing and re-imagining ; Conference date: 26-05-2021 Through 30-05-2021).

Abstract | Links | BibTeX

Hertogh, Marc; Hout, D.; Zuurmond, A

Burgers beter beschermd: Praktische rechtsbescherming in belastingzaken Book

Ädviescommissie Praktische rechtsbescherming in belastingzaken", 2021.

BibTeX

Fournet, Caroline; Anstett, Elisabeth; Dreyfus, Jean-Marc

Editorial Journal Article

In: Human Remains and Violence, vol. 7, no. 1, pp. 1–2, 2021, ISSN: 2054-2240.

Links | BibTeX

Geertsema, Thom; Kolkman, Wilbert; Verstappen, L. C. A.; Visser, Irene

De veranderlijke postrelationele solidariteit: Observaties naar aanleiding van het WODC-rapport "Alimentatie van nu" Book Chapter

In: Tigchelaar, H. (Ed.): Äctuele ontwikkelingen in het familierecht", pp. 43–57, Ärs Aequi Libri, 2021, ISBN: 9789493199255.

BibTeX

Kotzampasakis, Manolis; Woerdman, Edwin

Bridging the Atlantic: Linking European and Californian carbon markets? Miscellaneous

2021.

Abstract | BibTeX

Verstappen, L. C. A.; Kolkman, Wilbert; Visser, Irene

Alimentatie van nu: Acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen Book

Boom Juridische uitgevers, 2021, ISBN: 978-94-6290-934-2.

BibTeX

Winter, Heinrich

Evaluatie van overheidsbeleid Book Chapter

In: Hoogerwerf, Ändries; Herweijer, Michiel; Montfort, André" Van (Ed.): Överheidsbeleid", pp. 159–178, Wolters Kluwer, 10, 2021, ISBN: 9789013163933.

BibTeX

Verheij", Ä. J.

Ontwikkelingen vergoeding immateriële schade in 2020 Journal Article

In: Verkeersrecht, vol. 69, no. 1, pp. 13–17, 2021, ISSN: 1574-4523.

BibTeX

Brenninkmeijer, Ä. F. M.; Marseille", A. T.

Een dialoog met de Raad van State na de toeslagenaffaire Journal Article

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 2021, no. 8, pp. 601–608, 2021, ISSN: 0165-0483.

BibTeX

Hertogh, Marc

Relational legal consciousness in the Dutch welfare state: Clients' perceptions of welfare law and fraud enforcement Conference

2021, (Law and Society Association 2021 Annual Meeting : Crisis, healing and re-imagining ; Conference date: 26-05-2021 Through 30-05-2021).

Links | BibTeX

Sammie, Sylvester

Linking High-level Accused to Sexual and Gender-Based Crimes in International Criminal Law: theory and Practice of the ICTY, ICTR, and ICC PhD Thesis

Üniversity of Groningen", 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Hertogh, Marc; Marseille, Bert; Wever, Marc

Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Ervaringen van consumenten met het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) Technical Report

Groningen Centre for Empirical Legal Research/Groningen Centre for European Financial Services Law no. 1, 2021.

BibTeX

Marseille, A. T.

Bestuurs(proces)recht Journal Article

In: Ärs Aequi, KwartaalSignaal", vol. 2021, no. 160, pp. 9479–9483, 2021, ISSN: 0925-5443.

BibTeX

Poleshchuk, Vadim

The JOKK Predicament: Access to Citizenship and Limits to EU Member States' Power: The Case of Estonia PhD Thesis

Üniversity of Groningen", 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Denderen, Mariëtte; Wolf, Michiel

“In mijn beleving was hij een monster, dat stukje is nu weg.”: Aandacht voor slachtoffers in de tenuitvoerlegging van de tbs Journal Article

In: Sancties, vol. 2021, no. 1, pp. 29–38, 2021, ISSN: 0925-0530.

BibTeX

Marseille, Bert

Redactioneel Journal Article

In: Rechtstreeks, vol. 2021, no. 2, pp. 5–7, 2021, ISSN: 1573-5222.

BibTeX

Bruijn, Michelle

The alternative war on drugs: drug evictions, cannabis regulation and the legal consequences of adapting to the limitations of criminal law in the field of drug control PhD Thesis

Üniversity of Groningen", 2021, ISBN: 978-94-6416-438-1.

Abstract | Links | BibTeX

Jager, C. E.

De huidige Nederlandse Reclame Code als zoethoudertje? Een "Reclamecode voor suikerrijke producten" gewenst Journal Article

In: Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, vol. 2021, no. 1, pp. 6–14, 2021, ISSN: 1877-4059.

BibTeX

Hertogh, Marc

Administrative Justice and Empirical Legal Research: Debunking the Ordinary Religion of Legal Instrumentalism Book Chapter

In: Hertogh, Marc; Kirkham, Richard; Thomas, Robert; Tomlinson, Joe (Ed.): The Oxford Handbook of Administrative Justice, Öxford University Press, 2021.

Links | BibTeX

Marseille", Ä. T.

De overheid ten opzichte van de burger: waarom soms aandachtig, soms onverschillig? Journal Article

In: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, vol. 2021, no. 4, pp. 225–227, 2021, ISSN: 0921-3554.

BibTeX

Halk, Joke; Marseille, Bert

De inloopkamer civiel in de praktijk Journal Article

In: Rechtstreeks, vol. 2021, no. 2, pp. 32–38, 2021, ISSN: 1573-5222.

BibTeX

Marseille, Bert

Help! De burger moet passend worden ondersteund. Biedt Europa hulp? Book Chapter

In: Graaf, Kars; Marseille, Bert; Prechal, Sacha; Widdershoven, Rob; Winter, Heinrich (Ed.): Grensoverstijgende rechtsbeoefening, pp. 227–234, Paris, 2021, ISBN: 978-94-6251-276-4.

BibTeX

Graaf, K. J.; Marseille, Bert; Prechal, Sacha; Widdershoven, Rob; Winter, Heinrich (Ed.)

Grensoverstijgende rechtsbeoefening: Liber amicorum Jan Jans Book

Paris, 2021, ISBN: 978-94-6251-276-4.

BibTeX

Tomlinson, Joe; Thomas, Robert; Hertogh, Marc; Kirkham, Richard (Ed.)

The Oxford Handbook of Administrative Justice Book

Öxford University Press", 2021.

Links | BibTeX

Hertogh, Marc; Marseille, Bert; Wever, Marc

Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Hoe ervaren consumenten het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)? Journal Article

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 96, no. 17, pp. 1390–1397, 2021, ISSN: 0165-0483.

BibTeX

Sezirahiga, Yves

The Right of Victims of International Crimes to Reparations in the Aftermath of the 1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda PhD Thesis

Üniversity of Groningen", 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Marseille, A. T.; Winter, H. B.; Wever, M.; Mein, A. G.; Aslimani, F.; Winter, P.

Het voorkomen en oplossen van conflicten in het sociaal domein: wat werkt? Journal Article

In: De Gemeentestem, vol. 2021, no. 7527, pp. 634–643, 2021, ISSN: 0165-7895.

BibTeX

93 entries « 1 of 2 »