Through the sector plan for law, the Netherlands invests in innovative empirical legal research and academic talent. At the various law schools, new research groups have been created in which legal scholars often collaborate with social scientists and do interdisciplinary research. Researchers from Leiden University, Erasmus University Rotterdam, University of Groningen, Utrecht University, and VU Amsterdam are collaboratively shaping and strengthening the expanding national and international research agenda on empirical legal studies.

Research within this legal science theme is diverse, both in terms of topics and the empirical research methodology that is used. At the heart of our research is the empirical examination of legally relevant questions. Using both quantitative and qualitative methods, we do research on law in action and examine what works. Empirical research on the functioning and the effects of law in practice offers fundamental insights into (behavioral) assumptions underlying various laws and regulations and it can contribute to achieving the goals of the legislator.

139 entries « 2 of 3 »

2021

Books

Bex-Reimert, V. M.; Damen, L. J. A.; Graaf, K. J.; Veen, G. A.

Inleiding bestuursrecht Book

1, Boom Juridisch, 2021, ISBN: 978-94-6290-950-2.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Franses, Philip Hans

Quantitative insights for lawyers Book

Boom juridisch, 2021, ISBN: 9789462362154.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Hoefsloot, N.; Risseeuw, P.; Tilburgs, L.; Jager, Carien; Research, I&O

Marktonderzoek Private Lease Book

2021.

Abstract | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

van den Bos, Kees

Inleiding empirische rechtswetenschap Book

Boom juridisch, 2021, ISBN: 9789462908550.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Hertogh, Marc; Hout, D.; Zuurmond, A

Burgers beter beschermd: Praktische rechtsbescherming in belastingzaken Book

Ädviescommissie Praktische rechtsbescherming in belastingzaken", 2021.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Franses, Philip Hans

Kwantitatief inzicht voor juristen Book

1, 2021, ISBN: 9789462908789.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Verstappen, L. C. A.; Kolkman, Wilbert; Visser, Irene

Alimentatie van nu: Acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen Book

Boom Juridische uitgevers, 2021, ISBN: 978-94-6290-934-2.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Graaf, K. J.; Marseille, Bert; Prechal, Sacha; Widdershoven, Rob; Winter, Heinrich (Ed.)

Grensoverstijgende rechtsbeoefening: Liber amicorum Jan Jans Book

Paris, 2021, ISBN: 978-94-6251-276-4.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Tomlinson, Joe; Thomas, Robert; Hertogh, Marc; Kirkham, Richard (Ed.)

The Oxford Handbook of Administrative Justice Book

Öxford University Press", 2021.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Marseille, Bert; Wever, Marc; Winter, Heinrich; Winter, Paulien; Mein, Arnt; Aslimani, F.

Voorkomen en beslechten van geschillen in het sociaal domein: Tussenrapportage Book

Rijksuniversiteit Groningen, 2021.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Conferences

Bex-Reimert, V. M.; Marseille, Bert; Wever, Marc

The lack of reasoning in judgments on appeal in asylum cases: efficient, but also fair? Conference

2021, (2021 EGPA Conference ; Conference date: 07-09-2021 Through 10-09-2021).

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Winter, Paulien; Hertogh, Marc

A new instrument – motivational postures in practice: Action research into the role of motivational postures in the enforcement of social security legislation in the Netherlands Conference

2021, (Law and Society Association 2021 Annual Meeting : Crisis, healing and re-imagining ; Conference date: 26-05-2021 Through 30-05-2021).

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Hertogh, Marc

Relational legal consciousness in the Dutch welfare state: Clients' perceptions of welfare law and fraud enforcement Conference

2021, (Law and Society Association 2021 Annual Meeting : Crisis, healing and re-imagining ; Conference date: 26-05-2021 Through 30-05-2021).

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Book Chapters

Giesen, Ivo; van Dongen, Emanuel

Over het "normaal maatschappelijke risico" of "normale bedrijfsrisico" bij schade door politie-invallen Book Chapter

In: L. Dalhuisen E.R. de Jong, T. Bouwman & I. Giesen (Ed.): pp. 115-132, Boom juridisch, 2021, ISBN: 9789462909939.

BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Winter, Heinrich

Friese kaders voor een Groninger Book Chapter

In: Graaf, Kars; Marseille, Bert; Prechal, Sacha; Widdershoven, Rob; Winter, Heinrich (Ed.): Grensoverschrijdende rechtsbeoefening, pp. 189–198, Paris, 2021, ISBN: 9769462512764.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

van Eijken, Hanneke; Terlouw, Ashley

Behoort conflictoplossing in het vreemdelingenrecht per definitie tot domein van de rechter? Een inventarisatie van alternatieve vormen van conflictoplossing in het vreemdelingenrecht Book Chapter

In: Conflictoplossing: het domein van rechters?, Chapter 12, pp. 279-301, Wolters Kluwer, 2021, ISBN: 9789013165340.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Geertsema, Thom; Kolkman, Wilbert; Verstappen, L. C. A.; Visser, Irene

De veranderlijke postrelationele solidariteit: Observaties naar aanleiding van het WODC-rapport "Alimentatie van nu" Book Chapter

In: Tigchelaar, H. (Ed.): Äctuele ontwikkelingen in het familierecht", pp. 43–57, Ärs Aequi Libri, 2021, ISBN: 9789493199255.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Winter, Heinrich

Evaluatie van overheidsbeleid Book Chapter

In: Hoogerwerf, Ändries; Herweijer, Michiel; Montfort, André" Van (Ed.): Överheidsbeleid", pp. 159–178, Wolters Kluwer, 10, 2021, ISBN: 9789013163933.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Hertogh, Marc

Administrative Justice and Empirical Legal Research: Debunking the Ordinary Religion of Legal Instrumentalism Book Chapter

In: Hertogh, Marc; Kirkham, Richard; Thomas, Robert; Tomlinson, Joe (Ed.): The Oxford Handbook of Administrative Justice, Öxford University Press, 2021.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Marseille, Bert

Help! De burger moet passend worden ondersteund. Biedt Europa hulp? Book Chapter

In: Graaf, Kars; Marseille, Bert; Prechal, Sacha; Widdershoven, Rob; Winter, Heinrich (Ed.): Grensoverstijgende rechtsbeoefening, pp. 227–234, Paris, 2021, ISBN: 978-94-6251-276-4.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Miscellaneous

Kotzampasakis, Manolis; Woerdman, Edwin

Bridging the Atlantic: Linking European and Californian carbon markets? Miscellaneous

2021.

Abstract | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

PhD Theses

Poleshchuk, Vadim

The JOKK Predicament: Access to Citizenship and Limits to EU Member States' Power: The Case of Estonia PhD Thesis

Üniversity of Groningen", 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Bruijn, Michelle

The alternative war on drugs: drug evictions, cannabis regulation and the legal consequences of adapting to the limitations of criminal law in the field of drug control PhD Thesis

Üniversity of Groningen", 2021, ISBN: 978-94-6416-438-1.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Sezirahiga, Yves

The Right of Victims of International Crimes to Reparations in the Aftermath of the 1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda PhD Thesis

Üniversity of Groningen", 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Sammie, Sylvester

Linking High-level Accused to Sexual and Gender-Based Crimes in International Criminal Law: theory and Practice of the ICTY, ICTR, and ICC PhD Thesis

Üniversity of Groningen", 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Technical Reports

Hertogh, Marc; Marseille, Bert; Wever, Marc

Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Ervaringen van consumenten met het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) Technical Report

Groningen Centre for Empirical Legal Research/Groningen Centre for European Financial Services Law no. 1, 2021.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

2020

Journal Articles

Verheij", Ä. J.

Bescherming zwakke partijen door beperkte uitleg van het finaal kwijtingsbeding? Journal Article

In: Verkeersrecht, vol. 69, no. 12, pp. 375–376, 2020, ISSN: 1574-4523.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Verheij", Ä. J.

Waarom de Hoge Raad in 1958 de correctie Langemeijer niet heeft erkend: Een correctie van de correctie Langmeijer Journal Article

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 95, no. 44, pp. 3368–3377, 2020, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Holvast, Nina; Nan, Joost; Lestrade, Sjarai

Between Legal Certainty and Doubt Journal Article

In: vol. 13, no. 4, pp. 1–12, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Verheij", Älbert

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en de begroting van personenschade Journal Article

In: Verkeersrecht, vol. 69, no. 11, pp. 333–338, 2020, ISSN: 1574-4523.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Graaf, Gjalt; Hertogh, Marc

Policy Research Under Pressure: The Case of the Ministry of Justice in the Netherlands Journal Article

In: Journal of European Public Policy, 2020, ISSN: 1350-1763.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Schmitz, Benedikt; Pavillon, Charlotte

Measuring Transparency in Consumer Contracts: The Usefulness of Readability Formulas Empirically Assessed Journal Article

In: Journal of European Consumer and Market Law, vol. 9, no. 5, pp. 191–200, 2020, ISSN: 2364-4710.

Abstract | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Holvast, Nina; Mascini, Peter

Is the Judge or the Clerk Making the Decision? Measuring the Influence of Judicial Assistants via an Experimental Survey among Dutch District Court Judges Journal Article

In: vol. 11, no. 2, pp. 14, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Holvast, N. L.; Lindeman, J. M. W.

An inquiry into the blurring boundaries between professionals and paraprofessionals in Dutch courts and the public prosecution service Journal Article

In: vol. 16, no. 4, pp. 371–389, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Mascini, Peter; Holvast, Nina L.

Explaining Judicial Assistants' Influence on Adjudication with Principal-Agent Theory and Contextual Factors Journal Article

In: vol. 11, no. 2, pp. 15, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Roks, Robby; Bisschop, Lieselot; Staring, Richard

Getting a foot in the door. Spaces of cocaine trafficking in the Port of Rotterdam. Journal Article

In: vol. 24, no. 2, pp. 171–188, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Weerman, F; Bruinsma, G; Bernasco, W; Pauwels, L

Wie zijn jeugdige veelplegers? Een onderzoek naar aantallen en kenmerken op basis van politieregistraties en zelfrapportage Journal Article

In: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 2-3, 2020, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Verheij", Älbert

Voor de rechtbank staat een been: Over de aard en de taak van de rechtswetenschap Journal Article

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 95, no. 30, pp. 2228–2236, 2020, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

van Boom, Willem H.; Rest, Jean-Pierre I.; Bos, Kees; Dechesne, Mark

Consumers Beware: Online Personalized Pricing in Action! How the Framing of a Mandated Discriminatory Pricing Disclosure Influences Intention to Purchase Journal Article

In: Social Justice Research, vol. 33, no. 3, pp. 331–351, 2020, ISSN: 0885-7466, 1573-6725.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

Broekema, Marc J. R.; Strohmaier, Niek; Adriaanse, Jan A. A.; Rest, Jean-Pierre I.

Are Business Valuators Biased? A Psychological Perspective on the Causes of Valuation Disputes Journal Article

In: Journal of Behavioral Finance, pp. 1–20, 2020, ISSN: 1542-7560, 1542-7579.

Links | BibTeX | Tags: Universiteit Leiden

Focacci, Chiara Natalie

"You reap what you sow": Do active labour market policies always increase job security? Evidence from the Youth Guarantee Journal Article

In: European Journal of Law and Economics, vol. 49, no. 3, pp. 373-429, 2020, ISSN: 1572-9990.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Bruijn, Larissa Michelle; Vols, Michel

Upperdogs versus Underdogs: Judicial Review of Administrative Drug-Related Closure Cases in the Netherlands Journal Article

In: Recht der Werkelijkheid, vol. 41, no. 1, pp. 25–49, 2020, ISSN: 1380-6424.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Verheij", Älbert

EBI-arrest: een nieuwe koers: De Hoge Raad zet in EBI-arrest nieuw koers in met betrekking tot vergoeding van immateriële schade buiten fysiek en geestelijk letsel - maar waarom Journal Article

In: Nederlands Juristenblad NJB, vol. 95, no. 12, pp. 824–831, 2020, ISSN: 0165-0483.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Winter, Paulien

Regels in de praktijk: Handhaving van socialezekerheidswetgeving Journal Article

In: Ärs Aequi", vol. 69, no. 3, pp. 303–307, 2020, ISSN: 0004-2870.

BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Ansems, Lisa F. M.; Bos, Kees; Mak, Elaine

Speaking of Justice: A Qualitative Interview Study on Perceived Procedural Justice Among Defendants in Dutch Criminal Cases Journal Article

In: Law & Society Review, vol. 54, no. 3, pp. 643-679, 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Universiteit Utrecht

Focacci, Chiara N.; Lam, Pak H.

Why do unemployed people avoid participation in training? An experiment for policy making Journal Article

In: Social Policy & Administration, vol. 54, no. 7, pp. 1231-1245, 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Mein, Ärnt; Marseille", Bert

De bezwaarmaker gehoord: Een zoektocht naar responsiviteit in de bezwaarpraktijk Journal Article

In: Tijdschrift voor Klachtrecht, vol. 2020, no. 2, pp. 3–7, 2020, ISSN: 0167-7179.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Fournet, Caroline

The Concept of Race in International Criminal Law by Carola Lingaas, Routledge, 2019 Journal Article

In: Nordic Journal of Human Rights, vol. 38, no. 3, pp. 246–249, 2020, ISSN: 1891-8131.

Links | BibTeX | Tags: Rijksuniversiteit Groningen

Kox, Mieke; Boone, Miranda; Staring, Richard

The pains of being unauthorized in the Netherlands Journal Article

In: vol. 22, no. 4, pp. 534–552, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

Lord, Nicholas; Doig, Alan; Levi, Michael; Wingerde, Karin; Benson, Katie

Implementing a divergent response? The UK approach to bribery in international and domestic contexts Journal Article

In: vol. 40, no. 5, pp. 349–359, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Erasmus Universiteit Rotterdam

139 entries « 2 of 3 »